Εξεταστέα Ύλη : ECDL & GLOBALCERT

Βασικό Επίπεδο

GLOBALCERT

GLOBALCERT Επεξεργασία Κειμένου – Word

GLOBALCERT Υπολογιστικά Φύλλα – Excel

GLOBALCERT Υπηρεσίες Διαδικτύου – Internet ( Explorer & Outlook)

GLOBALCERT Διαχείριση Αρχείων και Φακέλων – Windows

GLOBALCERT Παρουσιάσεις – PowerPoint

GLOBALCERT Βάσεις Δεδομένων – Access

ECDL

ECDL Επεξεργασία Κειμένου – Word

ECDL Υπολογιστικά Φύλλα – Excel

ECDL Υπηρεσίες Διαδικτύου – Internet ( Explorer & Outlook)

ECDL Διαχείριση Αρχείων και Φακέλων – Windows

ECDL Παρουσιάσεις – PowerPoint

ECDL Βάσεις Δεδομένων – Access