Πιστοποίηση Office Basic

Οι βασικές ενότητες που ζητάει ο ΑΣΕΠ για προκηρύξεις και μετατάξεις είναι✔είτε τις 5 Βασικές Ενότητες( Word,Excel & Internet,Windows,PowerPoint)✔είτε τις …