Διαρκής Ισχύς Πιστοποιητικών Υπολογιστών

Όλα τα πιστοποιητικά πληροφορικής πλέον έχουν Αόριστη Διάρκεια


Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής − Αναγνώριση φορέων και αντιστοίχιση τίτλων γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπής.

Η νέα Υπουργική Απόφαση κατάργησε την προηγούμενη με αριθμό 4204 που μεταξύ των άλλων στο άρθρο 13 και στην παράγραφο 7 ανέφερε ότι τα πιστοποιητικά πληροφορικής είχαν τριετή ισχύ. Το εν λόγω χωρίο δεν περιλαμβάνεται στη νέα απόφαση και με αυτό τον τρόπο δε θα χρειαστεί κάθε τρία χρόνια να δίνουν εξετάσεις ανανέωσης των πιστοποιητικών οι κάτοχοί τους αφού πλέον ισχύουν δια βίου.

Link ΕΟΠΠΕΠ

https://www.eoppep.gr/index.php/el/announcements/446-isxys_pistopoiitikwn