Τεχνολογίες Μάθησης & Επικοινωνίας και εκπαίδευση STEAM

Πρόγραμμα που οδηγεί σε απόκτηση παιδαγωγικής επάρκειας.

Για εγγραφές έως τις 13/01/2023 (EARLY ENTRY) έκπτωση 50%.


* Ειδικές τιμές άνω του 50% στους υποψήφιους 2ου Μεταπτυχιακού Τίτλου με δυνατότητα αναγνώρισης μαθημάτων.


 Περιγραφή προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό στις Τεχνολογίες Μάθησης & Επικοινωνίας και Εκπαίδευση STEAM στο ΕΠΚ έχει σχεδιαστεί λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για εκπαιδευτικούς με δεξιότητες στον σχεδιασμό και την εφαρμογή σύγχρονων μαθησιακών περιβαλλόντων, εκπαιδευτικών εργαλείων και εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιούν αναδυόμενες τεχνολογίες. Το πρόγραμμα προσφέρει μαθήματα εξ αποστάσεως και ηλεκτρονικής μάθησης, με εκπαιδευτικά πολυμέσα και εφαρμογές Διαδικτύου για τη μάθηση και επικοινωνία, ώστε οι εκπαιδευτικοί να εφοδιαστούν με τα εργαλεία που απαιτούνται για την ανάπτυξη προγραμμάτων που χρησιμοποιούν αυτές τις νέες τεχνολογίες.

Δήλωση Ενδιαφέροντος

Καλέστε μας στο 2810-301811 για να σας δώσουμε οδηγίες ή

στείλτε μας μήνυμα

είτε από την ιστοσελίδα μας: www.pixel.edu.gr ή

από το Facebook: https://www.facebook.com/PixelSxoliYpologistwnECDL

 Χαρακτηριστικά Προγράμματος

 • Διάρκεια: 3 εξάμηνα (πλήρης φοίτηση) 
 • Διδασκαλία : Εξ Αποστάσεως μέσω πλατφόρμας (blackboard).
 • Γλώσσα : Ελληνικά

 Δικαιολογητικά εγγραφής

 • Αίτηση εισδοχής
 • Απολυτήριο Λυκείου ή άλλο ισότιμο προσόν
 • Πτυχίο και Αναλυτική Βαθμολογία
 • Μία φωτογραφία (ηλεκτρονική μορφή) τύπου ταυτότητας.
 • Βιογραφικό σημείωμα CV.
 • Συστατική Επιστολή ( αυστηρά από ακαδημαϊκούς ή εργοδότες).
 • Έκθεση προσωπικών στόχων
 • Πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας (εάν υπάρχει)
 • Σε περίπτωση κατοχής πρώτου μεταπτυχιακού καταθέτετε: Μεταπτυχιακό και Αναλυτική Βαθμολογία προς αξιολόγηση αναγνώρισης μαθημάτων

 Δομή Προγράμματος

Δομή ΠρογράμματοςECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού30
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης30
Μεταπτυχιακή Διατριβή ή Επιλεγόμενα30
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS90

 Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού30 ECTS
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
EDU610Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας10
EDU620Κοινωνιοπολιτισμικά Θέματα στην Εκπαίδευση10
EDU625Εκπαιδευτική Πολιτική και Διαχείριση Αλλαγής10

 Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης

Υποχρεωτικά Μαθήματα30 ECTS 
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
ELD600Θεωρίες Μάθησης και Βασικές Αρχές της Εκπαίδευσης STEAM10
ELD610Ηλεκτρονική Μάθηση και Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση10
ELD620Σύγχρονες Εφαρμογές Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση STEAM10

 Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή30 ECTS
Διπλωματική Εργασία ή Επιλογή Τριών Μαθημάτων  
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
EDT685Διπλωματική Εργασία30
Μαθήματα Έρευνας
(Επιλογή ενός μαθήματος έρευνας από τα πιο κάτω)  
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
EDU630Ποσοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής10
EDU640Ποιοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής10
Μαθήματα Επιλογής Έρευνας  
Επιλογή δύο (2) μαθημάτων  
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
EDT625Σχεδιασμός Τεχνολογιών Μάθησης10
EDT630Γλώσσα και Γραμματισμός στην Ψηφιακή Εποχή10
EDT635STEAM και Εκπαιδευτική Ρομποτική10
EDT640Τεχνολογία και Αναπηρία10
EDT645Σύγχρονα Θέματα στις Τεχνολογίες Μάθησης & Επικοινωνίας και Εκπαίδευση STEAM10