Μεταπτυχιακά εξ’ αποστάσεως: Επιστήμες Αγωγής – Ειδική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα που οδηγεί σε απόκτηση παιδαγωγικής επάρκειας.

Για εγγραφές έως τις 13/01/2023 (EARLY ENTRY) έκπτωση 55%.


Ειδικές τιμές άνω του 55% στους υποψήφιους 2ου Μεταπτυχιακού Τίτλου με δυνατότητα αναγνώρισης μαθημάτων.


Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω μιας σημαντικής συνεργασίας μεταξύ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Περιγραφή προγράμματος

Το πρόγραμμα εφοδιάζει τους εκπαιδευτικούς με καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ποιοτική και αποτελεσματική διδασκαλία των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες. Το πρόγραμμα στοχεύει στην κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα εκπαίδευσης παιδιών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προσεγγίσεων διαφοροποίησης στο πλαίσιο της ενιαίας εκπαίδευσης ως εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής, στις διαδικασίες εκπαιδευτικής έρευνας καθώς και την ανάπτυξη προσόντων παιδαγωγικής επάρκειας μέσα από μαθήματα παιδαγωγικής επιστήμης και διδακτικής μεθοδολογίας.

Δήλωση Ενδιαφέροντος

Καλέστε μας στο 2810-301811 για να σας δώσουμε οδηγίες ή

στείλτε μας μήνυμα

είτε από την ιστοσελίδα μας: www.pixel.edu.gr ή

από το Facebook: https://www.facebook.com/PixelSxoliYpologistwnECDL

 Χαρακτηριστικά Προγράμματος

 • Διάρκεια: 4 εξάμηνα (πλήρης φοίτηση)
 • Διδασκαλία : Εξ Αποστάσεως μέσω πλατφόρμας (blackboard).
 • Γλώσσα : Ελληνικά

 Δικαιολογητικά εγγραφής

 • Αίτηση εισδοχής
 • Απολυτήριο Λυκείου ή άλλο ισότιμο προσόν
 • Πτυχίο και Αναλυτική Βαθμολογία
 • Μία φωτογραφία (ηλεκτρονική μορφή) τύπου ταυτότητας.
 • Βιογραφικό σημείωμα CV.
 • Συστατική Επιστολή ( αυστηρά από ακαδημαϊκούς ή εργοδότες).
 • Έκθεση προσωπικών στόχων
 • Πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας (εάν υπάρχει)
 • Σε περίπτωση κατοχής πρώτου μεταπτυχιακού καταθέτετε: Μεταπτυχιακό και Αναλυτική Βαθμολογία προς αξιολόγηση αναγνώρισης μαθημάτων

 Δομή Προγράμματος

Δομή ΠρογράμματοςECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού20
Υποχρεωτικά Μαθήματα36
Υποχρεωτικό Μάθημα Πρακτικής Άσκησης24
Μαθήματα Επιλογής10
Διπλωματική Εργασία ή επιλεγόμενα30
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS120

 Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού20 ECTS
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
EDU610Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας10
EDU620Κοινωνιοπολιτισμικά Θέματα στην Εκπαίδευση10
Υποχρεωτικά Μαθήματα36 ECTS
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
IED600Η Αναπηρία στην Κοινωνία και στο Σχολείο10
IED610Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση: Πολιτική και Πρακτική10
IED620Διαφοροποίηση στην Ενιαία Εκπαίδευση10
IED685Διδακτική Μεθοδολογία σε Ένα Σχολείο για Όλους6
Υποχρεωτικό Μάθημα Πρακτικής Άσκησης24 ECTS
IED680Σχολική Εμπειρία24

 Μαθήματα Επιλογής

Μαθήματα Επιλογής
Επιλογή ενός (1) μαθήματος 
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
IED640Κινητικές και Αισθητηριακές Αναπηρίες10
IED635Κοινωνικές, Συναισθηματικές και Ψυχικές Δυσκολίες10
IED650Μαθησιακές Δυσκολίες και Νοητικές Αναπηρίες10
IED630Σύγχρονα Θέματα στην Ενιαία Εκπαίδευση10
IED625Τεχνολογία και Αναπηρία10
IED645Διαπολιτισμική Εκπαίδευση10
N/AΜάθημα Επιλογής από μαθήματα άλλου Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Επιστήμες της Αγωγής ή από άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών*10

 Διπλωματική Εργασία

Διπλωματική Εργασία30 ECTS
Διπλωματική Εργασία ή Επιλογή τριών μαθημάτων
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
IED670Διπλωματική Εργασία30