Μεταπτυχιακά εξ’ αποστάσεως: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία

Πρόγραμμα που οδηγεί σε απόκτηση παιδαγωγικής επάρκειας.

Για εγγραφές έως τις 13/01/2023 (EARLY ENTRY) έκπτωση 50%.


Ειδικές τιμές άνω του 50% στους υποψήφιους 2ου Μεταπτυχιακού Τίτλου με δυνατότητα αναγνώρισης μαθημάτων.

 Περιγραφή προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία στο EUC εφοδιάζει τους φοιτητές με τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση σύγχρονων ζητημάτων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ενδεικτικά, μερικά από τα ζητήματα που εξετάζονται είναι η διασφάλιση της ποιότητας, η ανάλυση πολιτικής, οι ανθρώπινες σχέσεις και η πολυπολιτισμική εκπαίδευση. Έμφαση δίνεται στην προσαρμογή του προγράμματος προς τις τρέχουσες και αναδυόμενες γνώσεις και τεχνολογίες, αλλά και προς τις μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες. Οι απόφοιτοί μας αναδεικνύονται ως στελέχη/ηγέτες στον τομέα της εκπαίδευσης και χρησιμοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους για να συμβάλουν καθοριστικά στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Δήλωση Ενδιαφέροντος

Καλέστε μας στο 2810-301811 για να σας δώσουμε οδηγίες ή

στείλτε μας μήνυμα

είτε από την ιστοσελίδα μας: www.pixel.edu.gr ή

από το Facebook: https://www.facebook.com/PixelSxoliYpologistwnECDL

 Χαρακτηριστικά Προγράμματος

 • Διάρκεια: 3 εξάμηνα (πλήρης φοίτηση)
 • Διδασκαλία : Εξ Αποστάσεως μέσω πλατφόρμας (blackboard).
 • Γλώσσα : Ελληνικά

 Δικαιολογητικά εγγραφής

 • Αίτηση εισδοχής
 • Απολυτήριο Λυκείου ή άλλο ισότιμο προσόν
 • Πτυχίο και Αναλυτική Βαθμολογία
 • Μία φωτογραφία (ηλεκτρονική μορφή) τύπου ταυτότητας.
 • Βιογραφικό σημείωμα CV.
 • Συστατική Επιστολή ( αυστηρά από ακαδημαϊκούς ή εργοδότες).
 • Έκθεση προσωπικών στόχων
 • Πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας (εάν υπάρχει)
 • Σε περίπτωση κατοχής πρώτου μεταπτυχιακού καταθέτετε: Μεταπτυχιακό και Αναλυτική Βαθμολογία προς αξιολόγηση αναγνώρισης μαθημάτων

 Δομή Προγράμματος

Δομή ΠρογράμματοςECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού30
Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης30
Μεταπτυχιακή Διατριβή ή Επιλογή Μαθημάτων30
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS90

 Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού30 ECTS
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
EDU610Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας10
EDU620Κοινωνιοπολιτισμικά Θέματα στην Εκπαίδευση10
EDU625Εκπαιδευτική Πολιτική και Διαχείριση Αλλαγής10

 Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης

Υποχρεωτικά Μαθήματα30 ECTS 
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
ELD600Εκπαιδευτική Διοίκηση10
ELD610Εκπαιδευτική Ηγεσία10
ELD620Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού10

 Μεταπτυχιακή Διατριβή

Διπλωματική Εργασία ή Επιλογή Τριών Μαθημάτων
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
ECD690Διπλωματική Εργασία

 Μαθήματα Επιλογής

Μαθήματα Επιλογής Έρευνας  
Επιλογή ενός (1) Μαθήματος Έρευνας  
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
EDU650Ποσοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής10
EDU660Ποιοτικές Προσεγγίσεις Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής
Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης  
Επιλογή δύο (2) μαθημάτων  
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
ELD625Σχολική Βελτίωση10
ELD630Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου10
ELD635Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση10
ELD640Τεχνολογία και Εκπαίδευση STEAM10
ELD645Σύγχρονα θέματα στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία