Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική

Για εγγραφές έως τις 13/01/2023 (EARLY ENTRY) έκπτωση 35%.

Ειδικές τιμές άνω του 35% στους υποψήφιους 2ου Μεταπτυχιακού Τίτλου με δυνατότητα αναγνώρισης μαθημάτων.

 Περιγραφή προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και Συμβουλευτική στο EUC είναι ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα, το οποίο παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την άρτια προετοιμασία εξειδικευμένων επιστημόνων που θα καλούνται να βοηθήσουν άτομα, ώστε αυτά να συνειδητοποιήσουν τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους, να λάβουν τις σωστές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις και να σχεδιάσουν αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία τους. Επιπρόσθετα, οι απόφοιτοι ασχολούνται με την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης μέσω σχετικών ερευνών, την πραγματοποίηση μελετών και την εφαρμογή προγραμμάτων σχετικά με τη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Οι απόφοιτοι απασχολούνται στην εκπαίδευση, σε τμήματα ανθρώπινου δυναμικού, σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και σε κέντρα συμβουλευτικής και υποστήριξης νέων και ενηλίκων.

Δήλωση Ενδιαφέροντος

Καλέστε μας στο 2810-301811 για να σας δώσουμε οδηγίες ή

στείλτε μας μήνυμα

είτε από την ιστοσελίδα μας: www.pixel.edu.gr ή

από το Facebook: https://www.facebook.com/PixelSxoliYpologistwnECDL

 Χαρακτηριστικά Προγράμματος

  • Διάρκεια: 3 εξάμηνα (πλήρης φοίτηση)
  • Διδασκαλία : Εξ Αποστάσεως μέσω πλατφόρμας (blackboard).
  • Γλώσσα : Ελληνικά

 Δικαιολογητικά εγγραφής

  • Αίτηση εισδοχής
  • Απολυτήριο Λυκείου ή άλλο ισότιμο προσόν
  • Πτυχίο και Αναλυτική Βαθμολογία
  • Μία φωτογραφία (ηλεκτρονική μορφή) τύπου ταυτότητας.
  • Βιογραφικό σημείωμα CV.
  • Συστατική Επιστολή ( αυστηρά από ακαδημαϊκούς ή εργοδότες).
  • Πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας (εάν υπάρχει)

 Δομή Προγράμματος

Δομή ΠρογράμματοςECTS
Υποχρεωτικά μαθήματα60
Διπλωματική Εργασία ή 3 μαθήματα επιλογής30
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS90
Πρακτική (*Το μάθημα αυτό δύναται να το λάβει ο/η φοιτητής/τρια πέραν των 90 ECTS που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών)20

 Υποχρεωτικά Μαθήματα

Υποχρεωτικά Μαθήματα60 ECTS
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
CGC600Θεωρίες και Τεχνικές Συμβουλευτικής10
CGC605Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός: Αρχές Δεοντολογίας10
CGC610Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική10
CGC615Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης10
CGC620Η Τεχνική της Συμβουλευτικής Συνέντευξης10
CGC625Τεστ και Ερωτηματολόγια Επαγγελματικού Προσανατολισμού10

 Διπλωματική Εργασία

Διπλωματική Εργασία30 ECTS
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
CGC690Διπλωματική Εργασία30
ή Μαθήματα Επιλογής (οι φοιτητές/τριες επιλέγουν τρία (3) από τα πιο κάτω μαθήματα)
CGC630Επαγγελματικός Προσανατολισμός Μαθητών10
CGC632Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική Ειδικών Ομάδων10
CGC634Κοινωνιολογία της Εργασίας10
CGC636Κοινωνική Πολιτική και Εργασιακά Θέματα10

 Πρακτική

Πρακτική*20 ECTS
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
CGC695Πρακτική Άσκηση*20
* Το μάθημα αυτό δύναται να το λάβει ο/η φοιτητής/τρια πέραν των 90 ECTS που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών)