Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA

Μεταπτυχιακά εξ’ αποστάσεως: Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA

Για εγγραφές έως τις 13/01/2023 (EARLY ENTRY) έκπτωση 50%.

Ειδικές τιμές άνω του 50% στους υποψήφιους 2ου Μεταπτυχιακού Τίτλου με δυνατότητα αναγνώρισης μαθημάτων.

Περιγραφή προγράμματος

Το MBA μας χαρακτηρίζεται από ένα καινοτόμο μοντέλο μάθησης που προετοιμάζει κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες στρατηγικού σχεδιασμού, επιχειρησιακής διαχείρισης, διαχείρισης ταλέντου και ανθρώπινου δυναμικού, καινοτομίας και ανάπτυξης. Οι φοιτητές μας είναι εξοπλισμένοι με σύγχρονες διοικητικές δεξιότητες και επαρκείς γνώσεις ώστε, κατανοώντας τις επιμέρους πτυχές και λειτουργίες της επιχείρησης, να είναι σε θέση να συμβάλλουν στη στρατηγική ανάπτυξή της. Μέσα από το πρόγραμμα αναπτύσσονται και ενισχύονται οι ηγετικές ικανότητες, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και οι αναλυτικές ικανότητες των φοιτητών, σε σχέση με την αντιμετώπιση επιχειρησιακών προκλήσεων. Το MBA προετοιμάζει κατάλληλα τους φοιτητές μας ώστε να διεκδικήσουν θέσεις σε πολλαπλούς τομείς τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Δήλωση Ενδιαφέροντος

Καλέστε μας στο 2810-301811 για να σας δώσουμε οδηγίες ή

στείλτε μας μήνυμα

είτε από την ιστοσελίδα μας: www.pixel.edu.gr ή

από το Facebook: https://www.facebook.com/PixelSxoliYpologistwnECDL

 Χαρακτηριστικά Προγράμματος

  • Διάρκεια: 3 εξάμηνα (πλήρης φοίτηση)
  • Διδασκαλία : Εξ Αποστάσεως μέσω πλατφόρμας (blackboard).
  • Γλώσσα : Ελληνικά/Αγγλικά

 Δικαιολογητικά εγγραφής

  • Αίτηση εισδοχής
  • Απολυτήριο Λυκείου ή άλλο ισότιμο προσόν
  • Πτυχίο και Αναλυτική Βαθμολογία
  • Μία φωτογραφία (ηλεκτρονική μορφή) τύπου ταυτότητας.
  • Βιογραφικό σημείωμα CV.
  • Συστατική Επιστολή ( αυστηρά από ακαδημαϊκούς ή εργοδότες).
  • Πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας (εάν υπάρχει)

 Δομή Προγράμματος

Δομή ΠρογράμματοςECTS
Μαθήματα Κοινού Κορμού60
Διπλωματική Έρευνα ή Επιλεγόμενα30
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων/ECTS90

 Μαθήματα Κοινού Κορμού

Μαθήματα Κοινού Κορμού60 ECTS
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
MBA600Ηγεσία, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία10
MBA605Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά των Επιχειρήσεων σε ένα Διεθνές Περιβάλλον10
MBA610Δημιουργία Αξίας Καταναλωτή10
MBA615Στρατηγική Διοίκηση και Σχεδιασμός10
MBA620Πληροφοριακά Συστήματα και Ανάλυση Επιχειρήσεων10
MBA625Logistics και Διοίκηση Λειτουργιών10

 Μαθήματα Επιλογής

Μαθήματα Επιλογής
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
MBA630Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη10
MBA635Διοίκηση Έργων10
MBA640Εταιρική Επικοινωνία και Δεξιότητες Διαπραγμάτευσης10
MBA645Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακό Μάρκετινγκ10
MBA650Επενδύσεις και Διαχείριση Κινδύνων10

 Διπλωματική Έρευνα

Διπλωματική Έρευνα30 ECTS
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
MPA690Διπλωματική Εργασία ή τρία Μαθήματα Επιλογής30