Εκπαίδευση

Σας παρέχουμε δυνατότητα πιστοποίησης στους μεγαλύτερους φορείς πιστοποίησης, αναγνωρισμένοι από το Δημόσιο.

Τυφλό Σύστημα Δακτυλογράφησης

Αποδείξτε στην πράξη ότι ξέρετε Τυφλό Σύστημα Δακτυλογράφησης

Με την επίδειξη της Κάρτας Ανεργίας ή του Φοιτητικού Πάσο κερδίζεται με μόνο 200€ μαθήματα & πιστοποίηση στο Τυφλό Σύστημα Δακτυλογράφησης

Για να αποκτήσετε το πιστοποιητικό DIPLOMA Τυφλό Σύστημα Πληκτρολόγησης θα πρέπει να ολοκληρώσετε με επιτυχία την εξέταση η οποία διαρκεί 45' λεπτά και αποτελείται από τα παρακάτω τρία (3) μέρη:

 

Για περισσότερες πληροφορίες :

Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Πληροφορικής PIXEL,

Έβανς 89, Καινούργια Πόρτα , 2810-301811