ECDL - Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Κατάρτισης στους Υπολογιστές

 

 

Τι είναι το EDCL

Είναι δίπλωμα με την πανευρωπαϊκή αναγνώριση, που αποδεικνύει ότι ο κάτοχός του γνωρίζει τις βασικές έννοιες της Πληροφορικής και μπορεί να χρησιμοποιεί παραγωγικά έναν Υπολογιστή.

ecdl heraklion


Πιστοποιητικά της ECDL

 • ΕqualSkills
 • ECDL Core
 • ECDL Progress
 • ECDL Advanced / ECDL Expert
 • ECDL CAD
 • ECDL WebStarter
 • ECDL ImageMaker

 

EqualSkills

Είναι ένα πολύ εισαγωγικό Πρόγραμμα Εκμάθησης και Πιστοποίησης γνώσεων Πληροφορικής για απολύτως αρχαρίους.

Είναι ειδικά σχεδιασμένο για όσους δεν έχουν καμία προγενέστερη εμπειρία στους υπολογιστές ανεξάρτητα από τη θέση, την ηλικία, την εκπαίδευση ή την αντίληψή τους.

ECDL Core

Είναι 7 τεχνολογικές ενότητες που καλύπτουν τις σημαντικότερες εφαρμογές υπολογιστών και για να το αποκτήσετε πρέπει να ολοκληρώσετε με επιτυχία και τις επτά εξετάσεις που αντιστοιχούν στις επτά ενότητες:

 • Βασικές έννοιες Πληροφορικής
 • Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Υπολογιστικά Φύλλα
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Παρουσιάσεις
 • Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνίες

ECDL Progress

Ολοκληρώνοντας με επιτυχία τέσσερις (οποιεσδήποτε) από τις επτά εξετάσεις του ECDL Core αποκτάτε το πιστοποιητικό ECDL Progress.

ECDL Advanced - ECDL Expert

Είναι πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Υπολογιστών σε προχωρημένο επίπεδο, το οποίο αποτελείται σήμερα από τις ενότητες, στις οποίες μπορείτε να διαγωνιστείτε μεμονωμένα:

 • Επεξεργασία Κειμένου
 • Υπολογιστικά Φύλλα
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Παρουσιάσεις

Στην περίπτωση που ολοκληρώσετε και τις τέσσερις εξετάσεις του επιπέδου Advanced αποκτάτε την πιστοποίηση ECDL Expert.

ECDL CAD

Είναι το πρώτο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων σχεδιασμού με την χρήση υπολογιστή σε 2 διαστάσεις.

ECDL WebStarter

Πιστοποιεί τις βασικές γνώσεις που χρειάζονται για το σχεδιασμό και τη δημιουργία ενός Δικτυακού τόπου (website).

ECDL ImageMaker

Πιστοποιεί τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες γύρω από τις κύριες εφαρμογές επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας.

Πλεονεκτήματα

1. Αναπτύσσεται και προωθείται από ένα Διεθνή Οργανισμό μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

2. Αναγνωρίζεται από διεθνείς οργανισμούς, κυβερνήσεις, πολυεθνικές εταιρείες και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

3.Είναι το μόνο πρόγραμμα πιστοποίησης που έχει θεσμοθετηθεί και αναπτύσσεται από το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Ενώσεων Επαγγελματιών Πληροφορικής(Council of European  Professional Informatics Societies – CEPIS) και υποστηρίζεται από 45 Διεθνείς Ενώσεις και περίπου 400.000Επαγγελματίες του χώρου της Πληροφορικής.

4. Έχει παγκόσμιο κύριος και αδιαμφισβήτητα τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα και ισχύ στην Ελληνική και διεθνή αγορά εργασίας, καθώς αποτελεί ένα διεθνών αποδεκτό επαγγελματικό προσόν.

5. Περιλαμβάνει πλήρη σειρά Πιστοποιητικών για όλα τα επίπεδα και καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς.

6. Διαθέτει το μεγαλύτερο Δίκτυο Εξεταστικών Κέντρων στην Ελλάδα και τον κόσμο, εφαρμόζοντας μια πλήρως δομημένη εξεταστική μεθοδολογία.

7. Βασίζεται σε ένα αδιάβλητο εξεταστικό σύστημα και τηρεί αυστηρές εξεταστικές προδιαγραφές.

8. Οι εξετάσεις διενεργούνται με την επίβλεψη ενός ειδικού, ανεξάρτητου Σώματος Επιτηρητών.

9. Η Εξεταστέα Ύλη κάθε επιμέρους πιστοποιητικού είναι ανεξάρτητη λογισμικού και ανανεώνεται συνεχώς, ώστε να εναρμονίζεται με τις ανάγκες της αγοράς και τις εξελίξεις στα λογισμικά και τα λειτουργικά συστήματα.

10. Είναι πιστοποιημένο από τον ΟΕΕΚ και αναγνωρίζεται από την αγορά εργασίας, το Ελληνικό Δημόσιο και το ΑΣΕΠ.

11.Το πρόγραμμα πιστοποίησης γνώσεων Πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ στην Ελλάδα που καλύπτεται από το κύρος  του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).

Που απευθύνεται;

Το ECDL απευθύνεται σε μαθητές, φοιτητές, ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους, στελέχη επιχειρήσεων, επαγγελματίες όλων των κλάδων, αλλά και γενικότερα, σε οποιονδήποτε θέλει να πιστοποιήσει τις γνώσεις του με ένα Δίπλωμα που ακολουθεί τις ίδιες προδιαγραφές και οδηγίες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Αν είστε εργαζόμενος, είναι το καλύτερο εργαλείο για την σταδιοδρομίας σας κι αν είστε εργοδότης, είναι η καλύτερη απόδειξη του επιπέδου κατάρτισης των υπαλλήλων σας.

Τα οφέλη των πιστοποιήσεων

 • Έγκυρη και αναγνωρισμένη διεθνώς απόδειξη της γνώσης Η/Υ.
 • Σημαντικό εφόδιο για την ανεύρεση εργασίας και την επαγγελματική εξέλιξη.
 • Σημαντική βοήθεια στην εργασία και στην καθημερινή ζωή.
 • Δημόσιος Τομέας: Υποχρεωτικό προσόν η γνώση πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ.
 • Ιδιωτικός Τομέας: Για να πληρεί πλέον κάποιος τις προϋποθέσεις για εργασία σε μια επιχείρηση, εκτός από το βασικό πτυχίο του, πρέπει οπωσδήποτε να αποδεικνύει με πιστοποίηση κατά 98% γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, και κατά 95% γνώση ξένης γλώσσας.
 • Ισχυροποίηση επαγγελματικών προοπτικών: Για τους επιχειρηματίες, το προσωπικό με καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί σημαντικό συστατικό στοιχείο για αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησής τους.

 

Έναρξη νέων τμημάτων κάθε μήνα.! Επικοινωνήστε μαζί μας

Τα νέα μας

Νέες προσφορές κάθε μήνα για Πιστοποίηση ICT Europe & ECDL.

Εξετάσεις κάθε Σάββατο

Our Social Profiles